AUTHENTIC SHAKIRAH

AUTHENTIC
SHAKIRAH

Dahmah
Shawaniah
grey
2012-05-15

SHAIKH EL SHERIF Shaikh al Badi Morafic x Bint Maisa el Shaghira by Nazeer
AK Sherifa Ansata el Sherif x Bint Monisa by Ibn Moniet el Nefous
SHAHKIRAA Al Adeed Al Shaqab Ansata Halim Shah x Sundar Alisayyah by Ruminaja Ali
Al Ghabra Ruminaja Ali x AK Azalia by Ibn Moniet el Nefous